Category: Giải trí

Sự tích cầy hoa dâm bụt

Sự tích cây Dâm bụt

  Một cô gái trẻ ngồi khóc nức nở. Bụt hiện lên hỏi :Vì sao con khóc? Cô gái càng khóc to va nói : Có...