Category: My Blog

Làm quan

Thế kỷ 21: Tình trạng con vua thì lại làm vua…

Ông bà mình có câu “Con vua thì lại làm vua…” để chỉ cho thời phong kiến đã qua, khi vua quan truyền ngôi...

2015-11-08_221611

Suy nghĩ về cuộc đời

Views: (755)