Thế kỷ 21: Tình trạng con vua thì lại làm vua…

Ông bà mình có câu “Con vua thì lại làm vua…” để chỉ cho thời phong kiến đã qua, khi vua quan truyền ngôi thế hệ này sang thế hệ con cháu nhằm đảm bảo quyền lợi bằng việc duy trì sự cai trị của dòng tộc.

Tuy nhiên ở cái thời buổi này! Nơi đây, trên cái “Ốc đảo” mà vẫn được được mệnh danh là thiên đường cho sự phát triển của loài người… vẫn còn tồn tại một bộ phận không hề nhỏ các « con ông cháu cha », tài cán thế nào chưa thấy chứng minh, mà tất cả đều được « gài » vào các vị trí then chốt trong «hội nhóm, đảng phái », trở thành hạt nhân của « giai cấp tiên phong », sẵn sàng thay thế ông, cha ra « lãnh đạo » đất nước.

Thật trớ trêu thay cho các mỹ từ “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…” đang được truyền bá ở nơi đây, tất cả chỉ là ngôn từ “ru ngủ” con người! Thực tế vẫn cứ tiếp diễn: “Con vua thì lại làm vua”, phải chăng đó là một chế độ phong kiến trá hình đã hình thành và phát triển bằng vỏ bọc mới trong kỷ nguyên văn minh của nhân loại?!

Bổ nhiệm cán bộ

Bỏ nhiệm cán bộ

Ảnh minh họa

Video:

Views: (881)