Tag: , ,

Làm quan

Thế kỷ 21: Tình trạng con vua thì lại làm vua…

Ông bà mình có câu “Con vua thì lại làm vua…” để chỉ cho thời phong kiến đã qua, khi vua quan truyền ngôi...

Ảnh minh họa: Bổ nhiệm lãnh đạo

Con tôi xứng đáng làm giám đốc Sở

Khẳng định việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam là đúng quy trình, ông Lê Phước Thanh...