Tag: , ,

Ảnh minh họa: Bổ nhiệm lãnh đạo

Con tôi xứng đáng làm giám đốc Sở

Khẳng định việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam là đúng quy trình, ông Lê Phước Thanh...