Tag: ,

Nguyễn Minh Triết

Con trai thủ tướng Nguyễn Minh Triết vào BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định

Nguyễn Minh Triết, 27 tuổi, là con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh...